Lees deze pagina voor

Davis Learning Strategies: DLS PLUS

Zijn er leerlingen op uw school die door Corona achterstanden hebben opgelopen? Dan is DLS PLUS waarschijnlijk iets voor deze kinderen.

Sinds de jaren 80 hebben honderden kinderen met lees- en leerproblemen een individuele Davis Counseling gevolgd of hebben in kleine groepjes voorbereidend op het leesproces het Davis Leer Strategieën (DLS) traject doorlopen. Hierdoor zijn de kinderen weer bereikbaar voor de lesstof en door de leerkrachten. Dit zorgt voor een betere werkhouding en resultaten en dit geeft zelfvertrouwen waardoor hun leerproblemen een stuk minder zijn geworden!

De Davis methode is er op gericht om kinderen weer controle te geven over hun leervermogen en hun verwarring op te lossen die is ontstaan tijdens het leren.
Meestal hebben kinderen na een counseling hun taal- en/of leesproblemen (of dyslexie) zo ver opgelost of hun AD(H)D zodanig onder controle dat ze in de klas weer goed kunnen mee komen.

De Davis methode wordt ook op scholen ingezet middels DLS. De aanpak is er dan op gericht om leesproblemen te voorkomen. De leerkrachten krijgen handvatten om hun leerlingen op een goed onderbouwde, creatieve manier te leren lezen. De DLS houdt rekening met de leerstijl van elk kind, waardoor ze allemaal goede begrijpend lezers worden.

Meer weten over DLS-Plus?

Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek

Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan een aanvullend programma; DLS Plus. Dit is speciaal ontwikkeld om in scholen met kinderen van groep 3 t/m 8 te werken aan door Corona opgelopen leerachterstanden. Dit is op meerdere scholen ingezet om leerachterstanden te verkleinen, gedaan door Davis Counselors die tevens de DLS beheersen. Het is een combinatie van counselen en toepassen van strategieën om kinderen te leren hun aandacht te richten en verwarring rondom het leesproces op te lossen.

Kinderen krijgen in kleine groepjes, tot maximaal vijf leerlingen, één uur per week de leerstrategieën uit de DLS aangeboden. Daarna wordt per groep bekeken waar de verwarring zit bij het aanvankelijk en begrijpend lezen. Kinderen leren meerdere vaardigheden om zich goed op hun werk te focussen waardoor de concentratie verhoogt wordt. Daarnaast leren ze hun verwarring rondom letters en lezen op te lossen.

Voor meer informatie ga naar: