Lees deze pagina voor

Praktijk Puntenslijper Praktijk Puntenslijper, gevestigd aan Holmersweg 10, 7241 ME LOCHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://praktijk-puntenslijper.nl
Holmersweg 10
7241 ME LOCHEM
T: 06 273 42 311

Anneke Wezeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Puntenslijper. Zij is te bereiken via anneke@praktijk-puntenslijper.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Puntenslijper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Voor het juist kunnen verwerken van je bestelling vragen we ook om de basisgegevens van het kind (voornaam en leeftijd) hiermee kunnen we vaststellen of je kind in de juiste leeftijdsgroep wordt ingeschreven voor een tekenles of workshop.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anneke@praktijk-puntenslijper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Puntenslijper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling / Verzenden van een factuur
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Praktijk Puntenslijper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Puntenslijper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Puntenslijper) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Puntenslijper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Ingevuld contactformulier
Bewaartermijn: 3 maanden
Doel: Backup en analyse van reacties via de website

Aangemaakt account op de website
Bewaartermijn: 1 jaar inactief, dat wil zeggen dat wanneer er een jaar niet meer is ingelogd het account verwijderd wordt.
Doel: Klanten de mogelijkheid geven opnieuw aan te melden voor lessen en workshops, inzien bestelhistorie

Bestelhistorie
Bewaartermijn: samen met het account, 1 jaar inactief. Dat wil zeggen dat wanneer er een jaar niet meer ingelogd is samen met het account ook de bestelhistorie verwijderd wordt. De facturen volgend uit bestellingen worden in onze administratie de wettelijk vastgestelde termijn bewaard.
Doel: Klanten inzicht geven in eerder bestelde diensten.

Anoniem verzamelde statistiekgegevens bij Google
Bewaartermijn: 3 jaar.
Doel: Inzicht verkrijgen in de werking, het gebruik van de website zodat deze verder geoptimaliseerd kan worden voor betere gebruikersbeleving. Deze gegevens worden enkel geanonimiseerd aan Google doorgegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Puntenslijper verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Puntenslijper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Puntenslijper gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Puntenslijper gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

COOKIETYPEDUUROMSCHRIJVING
abpct_hyro_acc_collectSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
apbct_cookies_testSessionSession

Wordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.

apbct_page_hitsSessionSessionWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
apbct_site_landing_tsSessionSessieZorgt voor de veiligheid van het browsen van de bezoekers door te voorkomen dat er cross-site aanvragen worden gedaan. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker.
apbct_visible_fieldsSessionSessieWordt gebruikt om spam te identificeren en elimineren in de commentaarfunctie van de website
apbct_visible_fields_countSessiesSessieWordt gebruikt om spam te identificeren en elimineren in de commentaarfunctie van de website
cookielawinfo-checkbox-necessarySession1 DagBewaard de instelling of the bezoeker cookies heeft geaccepteerd
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryPersistent1 JaarBewaard de instelling of the bezoeker cookies heeft geaccepteerd
ct_checkjsSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_fkp_timestampSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_pointer_dataSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_ps_timestampSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_timezoneSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_user_infoSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
ct_visited_mainSessionSessieWordt gebruikt om spam op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Bewaart geen bezoekersspecifieke gegevens.
elementorPersistent1 JaarWebsiteopmaak
_gaPersistent2 JaarGoogle analytics, genereert een unieke ID waarmee de sessie gevolgd wordt. Deze informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen.
_gatPersistent1 DagGebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te reguleren
_gidPersistent1 DagGoogle analytics, genereert een unieke ID waarmee de sessie gevolgd wordt. Deze informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Puntenslijper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anneke@praktijk-puntenslijper.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Puntenslijper wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Puntenslijper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anneke@praktijk-puntenslijper.nl