Klachten

Praktijk Puntenslijper is er voor u en wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Onbedoeld kan het echter voorkomen dat u niet tevreden of teleurgesteld bent over de manier waarop wij ons werk doen. Als dat gebeurt willen wij dat graag van u horen. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Wat is een klacht?

Ondanks dat wij als professional te gast zijn in uw huis of u bij ons in de praktijk kan er een situatie ontstaan waarover u niet tevreden bent of waardoor uw vertrouwen is aangetast. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een besluit of de manier waarop u benaderd of geïnformeerd wordt. Ook kunt u ontevreden zijn omdat u de begeleider moeilijk of helemaal niet heeft kunnen bereiken of omdat u lang heeft moeten wachten.

Hoe dient u een klacht in?

Probeer uw onvrede te bespreken met de begeleider. Vindt u dit moeilijk mail dan uw klacht naar: anneke@praktijk-puntenslijper.nl

Blijft u ontevreden of wilt u uw klacht dan kunt u een externe procedure volgen. U kunt dan een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie van de Vereniging van Daviscounselors. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.praktijk-puntenslijper.nl

De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond; een jurist, gezondheidswetenschapper, organisatiepsycholoog. Zij zijn geen van allen in dienst of werkzaam bij Praktijk puntenslijper. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Vereniging van Davis Counselors

Klachtenafhandeling

Klachten en afwijkingen

Bij klachten gaat het niet altijd om procedurele of werkinhoudelijke fouten. Ook de werkwijze of de communicatie van de begeleider of de organisatie kunnen aanleiding zijn tot klachten. Het gaat om zaken die anders c.q. beter hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van klachten kan verschillend zijn. De praktijk zet zich maximaal in om er voor te zorgen dat klanten en opdrachtgevers tevreden zijn. Ondanks die inzet kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Een klachtenregeling biedt dan de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren en klachten in de toekomst te voorkomen.

Hieronder volgt de beschrijving van de werkwijze die we volgen bij de behandeling van een klacht. Deze werkwijze legt de manier vast waarop wij klachten rapporteren, registreren, afhandelen en analyseren.

Met klanten bedoelen we in deze beschrijving de klant zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

  1. Doelstelling

Het doel van deze klachtenregeling is om een klacht op een gestructureerde wijze af te

handelen en op te lossen.

 

  1. Van toepassing op

Deze werkwijze is van toepassing op alle serieuze uitingen van ontevredenheid,

opmerkingen en klachten ten aanzien van de producten en diensten die deze praktijk

levert.

 

  1. Definities

Klacht: een uiting van onvrede door of namens een klant over de zorgverlening en/

of dienstverlening of bejegening door de medewerkers van de praktijk of door onder

verantwoordelijkheid van de praktijk werkzame personen en/of instellingen ten opzichte

van een klant.

 

  1. Verantwoordelijkheden

De praktijk is verantwoordelijk voor:

 

De  medewerker is verantwoordelijk voor:

 

  1. Werkwijze

Melding en registratie

 

Afhandeling door medewerker

Afhandeling door directie

Registratie op klachtenformulier

Op het klachtenformulier registreren we de volgende zaken:

Archivering klachtenformulieren

Klachtenformulieren worden digitaal gearchiveerd en worden tenminste 5 jaar bewaard.