Inhoud counseling

Er vindt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats; persoonlijk of via de telefoon. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Het stelt je in staat om vragen te stellen en te beoordelen of de Davis®-methode bij jou of je kind past. Wanneer je denkt dat de Davis®-methode geschikt is, bestaat het traject uit de volgende stappen:

1. Een intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. Ingeval van een kind, is het gesprek met de ouders apart. Er wordt een symptomenprofiel afgenomen: aan de hand van een vragenlijst bekijken we hoe jij je beelddenken gebruikt en op welke gebieden je problemen ervaart. Op basis van dit symptomenprofiel bepaal je een doel waar je aan wilt werken.

2. De counseling

Aan de hand van het opgestelde doel wordt het aantal dagen bepaald die nodig zijn voor de counseling. Het basisprogramma voor dyslexie bestaat uit een counseling van ongeveer 30 uur individuele begeleiding, verdeeld over meerdere dagen. Dit wordt in een korte periode afgerond, bij voorkeur in 2 à 3 weken. Afhankelijk van wat we tegenkomen kan de counseling langer of korter duren. Sommige doelen, zoals AD(H)D of ernstige rekenproblemen, zijn vaak niet in 30 uur te realiseren. Er volgen dan nog follow-up dagen.

3. Afronding

Aan het einde van de counseling is er een afrondend gesprek. Ingeval van een kind zitten de ouders daar ook bij. Je krijgt een verslag met foto’s en een beschrijving van wat je allemaal hebt gedaan. Verder krijg je alle materialen mee die nodig zijn om thuis verder te oefenen. Er wordt ook een afspraak gepland voor een herhalingsdag(deel), als daar behoefte aan is.

We hebben veel gekleid en zo ben ik erachter gekomen dat ik echt een grote beelddenker ben. Het grappige is dat ik het wel bij mijn zoontje had herkend maar niet bij mijzelf.
- Angela (44 jaar)
Meer weten over de Davis®-Methode?
Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek