Davis® Counseling

Praktijk Puntenslijper biedt ondersteuning voor verschillende hulpvragen op leergebied zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD/ADD en gedrag (met een link naar de betreffende pagina’s) De methodiek waar Praktijk Puntenslijper mee werkt is de Davis methode. Vaak ziet een traject (counseling) er als volgt uit:

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, meestal telefonisch. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Het stelt je in staat om vragen te stellen en te beoordelen of de Davis®-methode bij jou of je kind past. Wanneer je denkt dat de Davis®-methode geschikt is, bestaat het traject uit de volgende stappen:

1. De intake

Een intakegesprek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Gaat het om een kind? Dan wordt er één gesprek met ouders en één gesprek met het kind gepland. Aan de hand van een vragenlijst bekijken we hoe jij, of jullie kind, het beelddenken gebruikt en op welke gebieden er problemen zijn ontstaan. Op basis van het gesprek wordt een doel opgesteld waar je, of jullie kind, aan wil werken.

2. De counseling

Aan de hand van het opgestelde doel wordt het aantal dagen bepaald die nodig zijn voor de counseling. Het basisprogramma voor dyslexie bestaat uit een counseling van ongeveer 30 uur individuele begeleiding, verdeeld over meerdere dagen. Dit wordt in een korte periode afgerond, bij voorkeur in 2 à 3 weken. Afhankelijk van wat we tegenkomen kan de counseling langer of korter duren. Voor sommige doelen, die passen bij AD(H)D, rekenproblemen of gedrag, gaan we uit van ongeveer 42 uur individuele begeleiding.

3. Afronding

Aan het einde van de counseling is er een afrondend gesprek. Ingeval van een kind zitten de ouders daar ook bij. Je krijgt een verslag met foto’s en een beschrijving van wat je allemaal hebt gedaan. Verder krijg je alle materialen mee die nodig zijn om thuis verder te oefenen. Er wordt vaak ook een afspraak gepland voor een paar herhalingsmomenten (de follow up) als daar behoefte aan is.

Meer weten over de Davis® methode?

Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek